Zae Vietnam, E160B-2000/65+56-OOX-20.0, Bộ ly hợp điện từ E125B-2000/65-OOX-20, đại lý đại lý Zae Vietnam

 

Worm gear unit- Bộ ly hợp điện từ

E125B-2000/65-OOX-20