Delta Ohm Vietnam, HD4817TV, Thiết bị đo đọ ẩm và nhiệt độ HD4817TV, Đại lý Delta Ohm Vietnam

 

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD4817TV

Dual relative humidity and temperature  transmitter. Output 4-20mA.