ADFweb Vietnam, HD67056-B2-160, Bộ chuyển đổi giao thức HD67056-B2-160, đại lý ADFweb Vietnam

 

100% Germany Origin

ADFweb Vietnam

Model: HD67056-B2-160

BACnet Ethernet / M-Bus - Converter

100% Germany Origin

ADFweb Vietnam

Accessories: M-Bus Power Supply