100% Italy  Origin

Calpeda Việt Nam

B ơm TN cánh ở Model A 50-125CE,   1HP
(A50-125CE)