Vecow  Vietnam, ECS-9000-2G7008, Máy tính công nghiệp ECS-9000-2G7008, Đại lý Vecow  Vietnam 

 

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Model: ECS-9000-2G7008
(ECS-9000-2G, Pre-installed with Intel Core i7-6700, Certified DRR4 8GB RAM)

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Model: PWA-120W
(120W, 24V, 90VAC to 264VAC Power Adapter with 3-pin Terminal Block)