Huasu-Tech Vietnam, H3G-TA-02, H3G-TA02V52S1CT, Đại lý Huasu-Tech Vietnam

 

100% China

Huasu-Tech

Model: H3G-TA-02

Origin

Vietnam

Battery Monitoring System

 

 

Including: CM module, TA module, TC module và CS-A0module

 

 

Battery Volt: 2V ; Power: 600AH

     
     

100% China

Huasu-Tech

Battery monitoring system

Origin

Vietnam

Model: H3G-TA02V52S1CT