100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Safety Relay