ACEB Electronique Vietnam, AE4821B, Bộ chuyển đổi nhận đa chế độ  AE4821B, đại lý ACEB Electronique Vietnam

 

100% France Origin

ACEB Electronique Vietnam

Model: AE4821B
Multimode OF receiving converter (CU/OF)