ADFweb Vietnam, HD67056-B2-20, Bộ chuyển đổi Mbus/Bacnet HD67056-B2-20, Đại lý ADFweb Vietnam

 

NO

DESCRIPTION

1

Gateway chuyển đổi tín hiệu Mbus

Mode: HD67056-B2-160

2

Module nguồn

Mode: APW160

3

Bộ chuyển đổi Mbus/Bacnet 

Mode: HD67056-B2-20

4

Bộ chuyển đổi Mbus/Bacnet 

Mode: APW020