Kumgyong Yamato Vietnam, CS-EC9-UP1(S1), Cân băng tải CS-EC9-UP1(S1), đại lý Kumgyong Yamato Vietnam

 

Cân băng tải được yêu cầu để cân các vật liệu khác nhau như quặng sắt, than đá, đá vôi, ngũ cốc, v.v. và các sản phẩm trong quá trình vận chuyển phù hợp với ý thức lao động.

Cơ chế của thang đo đã được cải tiến thành hệ thống cân điện tử thông qua một tế bào tải trong cơ chế cân cho thấy hiệu suất cao hơn và thành tích thương mại xuất sắc.

SPECIFICATIONS

Model CS-EC9-UP1(S1)
Accuracy ±1/100 ~ 1/200
Weighing Span 1,000 ~ 3,600 mm
Belt Speed Max. 300m/min or Under
Carrier Pitch 600 ~ 1,200 mm
Multiplier CFC – 2000
Cumulative Weight 12 Digits
Feed Rate 6 Digits
Load Rate 4 Digits
 
CS-ECㅁ- S1 (Dust Proof Type)
Dust Proof Type
available for much dust condition
CS-ECㅁ- UP1 (General Type)
General Type
available for clean condition