REXROTH Vietnam, PVV5-1X/193RA-15-UMC, R900928769, đại lý REXROTH Vietnam

 

100% Germany Origin

REXROTH Vietnam

Code: R900928769
Đầu bơm thủy lực PVV5-1X/193RA-15-UMC