AquaCal AutoPilot Vietnam, AquaCal SQ166R, Máy bơm nhiệt  AquaCal SQ166R, đại lý AquaCal AutoPilot Vietnam

 

100% USA Origin

AquaCal AutoPilot Vietnam

Máy bơm nhiệt AquaCal SQ166R, công suất nhiệt 31.7kW, công suất điện đầu vào 5.7kW, 3~, để lắp ngoài trời (làm nước nóng, lạnh)