Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0392407993 | 0914 643 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email : ha@pitesco.com

 

TBX30/L3 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TBX100/L  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TBX30L/L3  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
OF05ZZT-MR  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TBZ150-0  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
A20N-1  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TRX80B-C/5P  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TBX100/L Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
ZX-564 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
NW10-NTN Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX100F 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter 
TBZ60-0
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX30/R3
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor A20Z-2  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor A40N-2 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor C40N-100-1 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor C20N-005-1 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ200D-C/5P (new version of old model TRZ200D-C/4P)
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
 Ultrasonic Flow Meter for Air
TRX80D-C/5P (new version of old model TRX80D-C/4P)
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Liquid TRA50T
Built-in battery type, without connection cable
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam

TRA50G
External power supply type, with 5m connection cable
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Microstream Flow Sensor OF05ZAT-AR Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ150D-C/5P
External power supply type with 5m cable, 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX30
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX100/L
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Flow Meter
ND20-PATAAA-RC
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBZ60-0
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ150R-C/5P  
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX30
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ150D-C/5P 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter TBZ300-3.5-N Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Microstream Flow Sensor OF05ZZT-MR Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TBX30/L3 (connection size: DN30) Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
SU65-KM Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter TBZ150-0 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
NW10-PTN Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
NW-P Type (With pulse output)
NW10-NTP (for water)
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Compact Electromagnetic Flow Sensor VN10
OF10ZZT-AR (voltage pulse output)/OF10ZZT-MR (open collector pulse output)
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
SU50-KM Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TRX50D-C/5P
TRX50B-C/5P
TRX65D-C/5P
TRX65B-C/5P 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
ND20-NATAAA-RC Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor A40P-2 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter
TBX100/R
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Momentary/Accumulated Flow Meter
NW05—PTN
Built- in battery 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Momentary/Accumulated Flow Meter
NW20—PTN
Built- in battery 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ150D-C/5P (New version of model TRZ150D-C/4P)
External power supply type with 5m cable
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor A20N-1 Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Turbine Gas Meter TBZ60-0
Built-in battery type
Without temperature  and pressure correction
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRZ100D-C/5P (new version of old model TRZ100D-C/4P)
External power supply type with  5m cable
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
TRZ100B-C/5P (new version of old model TRZ100-C/4P)
Built- in battery type without cable 
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Governor A20P-2  Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam
Code: TBX-SS-B
Signal Wire Unit for Turbine Gas Meter TBX
Cable Length 2m with Junction Terminal Box
Aichi Vietnam, Aichi Tokei Viet nam, Aichi tokei denki vietnam