Labthink Vietnam, C230G Labthink, Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền khí C230G Labthink, Đại lý Labthink Vi

C230G được thiết kế để đo lường sự thẩm thấu oxy của các loại màng nhực, tấm, giấy, bao bì và vật liệu liên quan đến đóng gói trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, các hóa chất sử dụng hàng ngày, các ngành công nghiệp điện hoặc quang điện. Thiết bị sử dụng cảm biến phân tích khí thế hệ mới của Labthink giúp nó đạt đến độ chuẩn xác và ổn định ở cấp độ cao trên toàn thế giới