Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TC1M-A-1-K-5-F-D 020A000X01000XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 020X000G00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 020X000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 020X000X00150XA
TC1M-A-1-K-5-F-D 020X000X00150XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 020X000X00400XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 030D000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 070X000X00050XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 005B000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 005X000X00600XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 005X000X01500XA
TC1M-A-1-K-5-F-E 008X000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 008X000X00200XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 010A000X00050XA
TC1M-A-1-K-5-F-E 010A000X00100XA
TC1M-A-1-K-5-F-E 010A000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 010B000X00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 010X000X00510XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 010X000X04000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 015A000X05000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 015X000G00400XA
TC1M-A-1-K-5-F-E 015X000X00400XA
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000G00050XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00060XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00150XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00180XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00250XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00350XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 020X000X00500XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 025X000X00600XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 030A000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 030A000X05000XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 030X000G03500XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 030X000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 030X000X00150XX
TC1M-A-1-K-5-F-E 040A000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-G 010X000X00100XA
TC1M-A-1-K-5-F-G 010X000X00320XX
TC1M-A-1-K-5-F-G 030A000X04000XX
TC1M-A-1-K-5-F-G 030X000X00060XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 010A000G08000XA
TC1M-A-1-K-5-F-I 010A000X02000XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 010A000X06000XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 010X000X00080XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 010X000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 020X000X00150XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 020X000X00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 020X000X00400XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 020X000X00800XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 030X000X00200XX
TC1M-A-1-K-5-F-I 060B000X06000XA
TC1M-A-1-K-6-F-C 080X000X00050XA
TC1M-A-1-K-6-F-C 100X000X00100XA
TC1M-A-1-K-6-F-E 010X000X00300XX
TC1M-A-1-K-6-F-E 010X000X02000XX
TC1M-A-1-K-6-F-E 027A000X00160XA
TC1M-A-1-K-6-F-E 027A000X00160XX
TC1M-A-1-K-6-F-E 030X000X00100XX
TC1M-A-1-K-6-F-E 050X000X00200XA
TC1M-A-1-K-6-F-G 010X000X00060XX
TC1M-A-1-K-6-F-I 020X000X00300XA
TC1M-A-2-J-2-C-B 040X000X00100XX
TC1M-A-2-J-2-C-E 015X000X00320XX
TC1M-A-2-J-2-C-E 020D000X00500XX
TC1M-A-2-J-2-C-E 020X000G00100XX
TC1M-A-2-J-5-C-B 020X000X00200XX
TC1M-A-2-J-5-C-B 020X000X00400XX
TC1M-A-2-J-5-C-D 010X000X00050XX
TC1M-A-2-J-5-C-D 010X000X00100XX
TC1M-A-2-J-5-C-D 015X000X00050XX
TC1M-A-2-J-5-C-D 020X000X00100XX
TC1M-A-2-J-5-C-E 015X000X00100XX
TC1M-A-2-J-5-C-E 020X000X00180XX
TC1M-A-2-J-5-C-I 030X000X00100XX
TC1M-A-2-J-5-C-I 030X000X00800XX
TC1M-A-2-J-6-C-B 020X000X00200XX
TC1M-A-2-J-6-C-I 020X000X00050XX
TC1M-A-2-K-2-F-C 100D000X00400XX
TC1M-A-2-K-2-F-D 010X000X00400XX
TC1M-A-2-K-2-F-G 010X000X00200XX
TC1M-A-2-K-2-F-I 030X000X00100XX
TC1M-A-2-K-3-F-D 020X000X00120XX
TC1M-A-2-K-5-F-B 010D000X00200XX
TC1M-A-2-K-5-F-B 020X000X00200XX
TC1M-A-2-K-5-F-C 010X000G00100XX
TC1M-A-2-K-5-F-C 010X000X00100XX
TC1M-A-2-K-5-F-D 015X000X00400XA
TC1M-A-2-K-5-F-D 020X000X00120XX
TC1M-A-2-K-5-F-E 010X000X00160XA
TC1M-A-2-K-5-F-E 010X000X02000XX
TC1M-A-2-K-5-F-E 020X000X00300XX
TC1M-A-2-K-5-F-I 005X000X00100XX
TC1M-A-2-K-5-F-I 020C000X02000XX
TC1M-A-2-K-5-F-I 030X000X00100XX
TC1M-A-2-K-5-F-I 030X000X00200XX
TC1M-A-2-K-5-F-I 030X000X00300XX
TC1M-A-2-K-6-F-C 020D000X00080XA
TC1M-A-2-K-6-F-C 020D000X00080XX
TC1M-A-2-K-6-F-C 020X000X00500XX
TC1M-A-3-J-2-C-E 060X000X00100XA
TC1M-A-3-J-6-C-E 010X000X00100XX
TC1M-B-1-J-2-C-B-A-1 010E000X00300XX
TC1M-B-1-J-2-C-B-A-2 030X000X02000XA
TC1M-B-1-J-2-C-C-A-2 025A000G00100XA
TC1M-B-1-J-2-C-E-B-2 020X000X00050XX
TC1M-B-1-J-2-C-E-B-2 070X000X00050XX
TC1M-B-1-J-2-C-G-D-2 020X000X00200XX
TC1M-B-1-J-2-C-I-B-2 025X000X00150XX
TC1M-B-1-J-3-C-E-B-1 050X000X00130XX
TC1M-B-1-J-3-C-E-B-2 080X000X00050XA
TC1M-B-1-J-3-C-E-B-2 080X000X00050XX
TC1M-B-1-J-3-C-G-B-2 070X000X00130XX
TC1M-B-1-J-5-C-B-A-1 020X000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-A-1 020X000G00500XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-A-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-A-2 035X000X00400XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-B-1 020X000X00150XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-B-2 015X000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-B-2 030X000X00200XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-D-1 010X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-H-1 030X000X00200XX
TC1M-B-1-J-5-C-G-B-1 020X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-1 020X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-1 030B000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-1 060X000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-1 100X000X00100XA
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 010X000G00070XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 010X000G00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 020X000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 020X000X00105XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 060X000X00100XX
TC1M-B-1-J-5-C-I-D-1 020X000X00150XX
TC1M-B-1-J-6-C-C-A-1 020X000X00200XX
TC1M-B-1-J-6-C-D-C-1 030X000X00300XX
TC1M-B-1-J-6-C-E-A-1 100X000X00100XX
TC1M-B-1-J-6-C-E-A-2 100X000X00050XA
TC1M-B-1-J-6-C-I-B-2 050X000X00150XX
TC1M-B-1-K-2-F-B-A-1 020E000X00050XX
TC1M-B-1-K-2-F-C-A-1 050X000X00300XX
TC1M-B-1-K-2-F-C-A-1 050X000X00400XX
TC1M-B-1-K-2-F-C-A-2 025A000G00100XA
TC1M-B-1-K-2-F-D-A-1 010A000X01200XA
TC1M-B-1-K-2-F-E-A-1 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-2-F-E-B-1 015X000X00150XX
TC1M-B-1-K-2-F-E-B-1 015X000X00300XX
TC1M-B-1-K-2-F-E-B-1 020E000X01000XA
TC1M-B-1-K-2-F-E-B-1 020X000X01000XA
TC1M-B-1-K-2-F-E-B-1 030X000X00050XX
TC1M-B-1-K-2-F-E-C-1 020X000X00100XA
TC1M-B-1-K-2-F-E-D-2 010X000X02000XA
TC1M-B-1-K-2-F-G-B-2 010X000X00100XX
TC1M-B-1-K-2-F-G-B-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-2-F-G-B-2 030X000X00050XX
TC1M-B-1-K-2-F-G-D-2 010X000X02000XA
TC1M-B-1-K-2-F-G-D-2 100X000X06000XX
TC1M-B-1-K-2-F-I-B-1 030X000X00050XX
TC1M-B-1-K-2-F-I-B-2 100A000X00150XX
TC1M-B-1-K-2-F-I-D-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-2-F-I-H-1 010X000X00150XA
TC1M-B-1-K-2-F-I-H-1 010X000X00150XX
TC1M-B-1-K-3-F-C-G-2 100X000X00200XX
TC1M-B-1-K-3-F-D-B-1 010E000X01200XX
TC1M-B-1-K-3-F-D-B-1 010E000X02000XX
TC1M-B-1-K-3-F-E-D-2 020X000X03000XX
TC1M-B-1-K-3-F-E-D-2 020X000X05000XX
TC1M-B-1-K-3-F-G-B-1 006B000X00100XA
TC1M-B-1-K-3-F-G-B-1 006B000X00100XX
TC1M-B-1-K-3-F-I-B-1 030B000X01500XA
TC1M-B-1-K-5-F-C-A-1 020X000X00200XX
TC1M-B-1-K-5-F-C-A-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-D-A-1 020X000X00200XX
TC1M-B-1-K-5-F-D-A-2 010A000X01000XA
TC1M-B-1-K-5-F-D-A-2 010A000X01500XA
TC1M-B-1-K-5-F-D-B-2 025X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-D-B-2 025X000X00500XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-A-1 010X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-A-1 015X000X00300XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-A-1 030X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-A-2 020A000G00900XA
TC1M-B-1-K-5-F-E-A-2 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-B-1 020X000X00150XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-B-2 050D000X01000XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-D-2 005B000X03000XX
TC1M-B-1-K-5-F-E-G-1 030A000G00100XA
TC1M-B-1-K-5-F-E-G-1 050A000G00100XA
TC1M-B-1-K-5-F-E-G-1 080A000G00100XA
TC1M-B-1-K-5-F-G-A-1 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-G-B-1 020X000X00060XX
TC1M-B-1-K-5-F-G-B-2 030X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-G-C-2 040X000G00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-A-1 020X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-B-1 010X000X01000XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-B-1 050X000X00250XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-B-2 030X000X00080XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-C-1 005X000X00080XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-H-1 010X000X00150XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-H-1 090X000X00100XX
TC1M-B-1-K-5-F-I-I-2 005B000X00200XX
TC1M-B-1-K-6-F-B-G-2 010A000X00150XX
TC1M-B-1-K-6-F-C-A-2 030X000X00150XA
TC1M-B-1-K-6-F-C-A-2     030X000X00150XX
TC1M-B-1-K-6-F-E-A-2 050X000X00050XX
TC1M-B-1-K-6-F-I-B-2 005B000G00100XA
TC1M-B-2-J-2-C-D-B-2 020X000X00200XX
TC1M-B-2-J-2-C-D-B-2 020X000X00350XX
TC1M-B-2-J-2-C-E-D-2 015X000X00300XX
TC1M-B-2-J-5-C-B-B-1 010D000X00100XX
TC1M-B-2-J-5-C-E-B-1 005E000X00150XX
TC1M-B-2-J-5-C-E-B-1 005E000X00300XX
TC1M-B-2-J-5-C-E-G-1 018E000X00120XA
TC1M-B-2-J-5-C-I-B-1 025X000X00050XA
TC1M-B-2-J-5-C-I-B-1 025X000X00200XA
TC1M-B-2-J-6-C-B-B-1 020X000X00200XX
TC1M-B-2-J-6-C-E-A-2 050B000X00100XX
TC1M-B-2-J-6-C-I-B-2 020X000G00400XX
TC1M-B-2-K-2-F-I-B-1 010X000X00250XA
TC1M-B-2-K-3-F-G-B-1 006B000X00100XA
TC1M-B-2-K-3-F-G-B-1 006B000X00100XX
TC1M-B-2-K-5-F-E-A-1     050X000X00060XA
TC1M-B-2-K-5-F-G-A-1 005X000X00120XX
TC1M-B-2-K-5-F-G-B-2 030X000X00300XX
TC1M-B-2-K-5-F-I-B-2 050X000X00100XX
TC1M-B-2-K-5-F-I-B-2 100X000X00200XX
TC1M-B-2-K-6-F-C-A-2 005D000X00080XX
TC1M-B-3-J-5-C-E-B-1 020X000X00100XA
TC1M-B-3-K-5-F-G-B-2 100A000X00500XX
TC1M-B-3-K-5-F-G-B-2 100X000X00500XX
TC1M-B-4-K-5-F-E-A-1 100X000X00100XX
TC2-A-1-J-C-A-K 000X000X01000XA
TC2-A-1-K-C-A-P 000X000X00420XA
TC2-A-1-K-C-A-Q 000X000X00500XX
TC2-A-1-K-C-B-L 000X000X00600XX
TC2-A-1-K-C-B-M 000X000X00500XX
TC2-A-1-K-C-B-P 000X000X00250XA
TC2-A-1-K-C-B-Q 000X000X00300XA
TC2-A-1-K-C-B-Q 000X000X00530XA
TC2-A-1-K-C-B-Q 000X000X01300XX
TC2-A-1-K-C-C-K 000X000X00200XX
TC2-A-1-K-C-C-K 000X000X00300XX
TC2-A-1-K-C-C-K 000X000X00350XX
TC2-A-2-K-C-F-O 000X000X00300XX
TC2-A-2-K-C-F-O 000X000X00350XX
TC2-A-2-K-E-F-Q 000X000X00220XX
TC2-A-3-J-C-C-O 000X000X00800XX
TC2-A-3-K-C-B-P 000X000X00600XA
TC2-A-3-K-C-C-O 000X000X01000XA
TC2-A-3-K-C-F-Q 000X000X00600XX
TC2-B-1-J-C-A-K-0-5 000X000X00100XA
TC2-B-1-J-C-A-O-0-4 000X000X00315XX
TC2-B-1-K-C-B-K-0-4 000X000X00500XX
TC2-C-1-K-C-C-L-D-2 000X100X00500XA
TC2-C-1-K-C-C-M-J-2 000X050X00600XX
TC2-C-1-K-C-C-O-D-2 000X050X01000XA
TC3-1-J-5-Q-V-A-2 020X000X00000XX
TC3-1-J-5-Q-V-A-2 030X000X00000XX
TC3-1-J-5-Q-V-M-1 010X000X00000XX
TC3-2-J-5-Q-V-A-1 010A000X00000XX
TC3-2-J-5-Q-V-B-1 010B000X00000XX
TC3-2-J-5-Q-V-B-1 020X000X00000XA
TC3-2-J-5-Q-V-M-1 010X000X00000XX
TC3-2-J-5-Q-V-M-1 020X000X00000XX
TC3-2-J-5-Q-V-N-1 020X000X00000XX
TC5-B-1-J-2-Q-H-B-3 030X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-B-3 020X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-B-3 040X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-B-3 050X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-B-3 080X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-B-3 100A000X00035XA
TC5-B-1-J-2-Q-I-Q-3 020X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-I-Q-3 040X000X00015XX
TC5-B-1-J-2-Q-J-B-3 050X000X00035XX
TC5-B-1-J-2-Q-J-Q-3 020B000X00010XA
TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 010X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 015X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-B-3 015X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-B-3 020A000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-B-3 030X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-B-3 050X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 010X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 025X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 050X000X00010XA
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 050X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 050X000X00025XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-P-3 080X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-I-Q-3 020X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 010X000X00010XA
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 010X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 015X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 025X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 030X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 030X000X00015XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 030X000X00035XA
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 035X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 050X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 100X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-P-3 025X000X00010XX
TC5-B-1-J-3-Q-J-P-3 035X000X00010XX