MTS Sensor Vietnam, RHM0300MD701S1G1100, RPS0800MR101A02, RHM0100MR10AA02, GPS1250MD601A0, Đại lý chính hãng MTS Sensor Vietnam

 

Cảm biến vị trí  Correct Code: RHM0300MD701S1G1100
(RHM300MD701SIG1100) Temposonics R Serie

Giắc kết nối code:560701
Female For D70,7pin,M16

Code: RPS0800MR101A02
Temposonics® R-Series

Code: RHM0100MR10AA02
Temposonics® R-Series.

Certificate of OriginP/N 551214-2
issued by Chamber of Commerce

Part No: GPS1250MD601A0
Temposonics® G-Series