Wadeco Vietnam, MWS-CTX/CRX-1-24V, MWS-CTX/CRX-1-24V Microwave Level Switch, Đại lý chính hãng Wadeco Vietnam

 

100% Japan Origin

Wadeco Vietnam

Type No. MWS-CTX/CRX-1-24V
Microwave Level Switch ; DC24V±10%