Hubner Giessen Vietnam, Hubner Giessen Việt Nam, Bộ mã hóa vòng quay Hubner Giessen, Đại lý chính hãng Hubner Giessen tại Việt Nam

Bộ mã hóa vòng quay Hubner Giessen, Đại lý chính hãng Hubner Giessen tại Việt Nam

 

Giới thiệu

Hubner Giessen phát triển các sản phẩm và giải pháp có xuất xứ từ Đức cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt. Các bộ mã hóa thông minh đóng góp quan trọng vào tự động hóa và Công nghiệp 4.0.

Hubner Giessen đặt ra các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực an toàn trong ngành công nghiệp nặng và các lĩnh vực khác có điều kiện khắc nghiệt để cải thiện bền vững doanh nghiệp của bạn – như là  lĩnh vực thép, hoạt động khai thác hầm lò, công nghệ cẩu trục và bến cảng, giao thông và kỹ thuật hàng hải cũng như ngành dầu khí.

Bộ mã hóa / giải mã xung Hubner Giessen được dùng nhiều trong các ứng dụng :

 

- Động cơ

- Cẩu trục

- Đo cuộn

- Vòng lặp

- Canh biên

- Bắt ốc vít

- Cơ chế quay

- Bánh cánh quạt/ bánh guồng lắp gàu

- Phương tiện vận tải

- Sản xuất điện

 

Sản phẩm     

Sản phẩm

Dòng sản phẩm

Link

Bộ mã hóa tăng dần/ Bộ giải mã xung tương đối

FG 41 SIL 3 / FGH 41 SIL 3

FG INOX / FGHJ INOX

FG 40 / FGH(J) 40

FG 40 Ex

FGHJ 5

FGH 6

FGH 8

FGH 14

FG 2 / FGHJ 2

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=1

 

Bộ mã hóa từ tính

MAGA absolute Singleturn

MAG incremental

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=6

 

Bộ mã hóa tuyệt đối

AS…H 60 Singleturn

AL... 40 Singleturn Looper

AM... 40 / AM...H 40 (Multiturn)

AM... 41 SIL 3 / AM...H 41 SIL 3 (Multiturn)

AS…H 60 Singleturn

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=2

 

Hệ thống mã hóa đa năng

UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (basic unit U-ONE-LWL)

UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (FOC decoder module)

UO-EM-ERC (position switch module)

UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (speed switch module)

UO-EM-AM... (absolute encoder module)

UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact)

UO-EM-FG4 (incremental encoder module)

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=3

 

Công tắc vị trí điện tử

ERC 40

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=4

 

Công tắc quá tốc độ

EGS 40 / EGSH(J) 40

EGS 41 SIL 2 / EGSH(J) 41 SIL 2

EGS 2 / EGSHJ 2

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=5

 

Máy phát điện Tacho

TDP

https://www.huebner-giessen.com/en/products/sensor-systems/product-finder/?deviceCategories=7

 

Phụ kiện - cơ khí

Hollow shaft assembly | Engineering Support

Flange adapter shafts

Screw-in type adapter shafts

Torque brackets

Intermediate flanges

https://www.huebner-giessen.com/en/products/accessories/product-finder/?deviceCategories=9

 

Phụ kiện - điện tử

FOC signal transmission for SSI + HTL/TTL (up to 400 kHz)

https://www.huebner-giessen.com/en/products/accessories/product-finder/?deviceCategories=8

 

Động cơ Mô tơ DC

GN series

https://www.huebner-giessen.com/en/products/motors-generators/detail/gn-dc-motors/

 

Máy phát điện

DSG P  Series

https://www.huebner-giessen.com/en/products/motors-generators/detail/dsg-p-generators/