Bahr Modultechnik Vietnam, Truyền động tuyến tính Bahr Modultechnik, Đại lý chính hãng Bahr Modultechnik Vietnam

Đại lý chính hãng Bahr Modultechnik Vietnam

GIỚI THIỆU BAHR MODULTECHNIK

Từ năm 1990, Bahr Modultechnik đã là chuyên gia trong việc phát triển và sản xuất truyền động tuyến tính với chất lượng vượt trội. Khách hàng có thể tin tưởng Bahr Modultechnik là đối tác hoàn hảo khi muốn thiết kế một hệ thống tối ưu. Trong quá trình hợp tác, Bahr Modultechnik sẽ cùng khách hàng phát triển các giải pháp tùy chỉnh, từ những bộ phận riêng lẻ cho đến các dòng sản phẩm. Từ thời điểm đặt hàng cho đến khi giao hàng, Bahr Modultechnik luôn đảm bảo chất lượng vượt hơn cả giá trị.

Độ chính xác và tính năng động của các truyền động tuyến tính chất lượng cao của Bahr Modultechnik là không có giới hạn. Danh mục sản phẩm phong phú của Bahr Modultechnik với hơn 100 loại khác nhau sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và khiến khách hàng yên tâm.

Dịch vụ của chúng tôi

 

 • Đánh giá và tư vấn cho nhu cầu toàn diện
 • Chuẩn bị, lập kế hoạch và đề xuất dự án trong vòng 1-2 ngày
 • Sản xuất và giao hàng trong vòng 2-3 tuần
 • Cá tính hóa không giới hạn
 • Đào tạo và hỗ trợ tại chỗ
 • Chất lượng cao cấp không cần phải thỏa hiệp
 • Dịch vụ khách hàng liên tục

 

Các lĩnh vực ứng dụng của chúng tôi

 

 • Hệ thống lấy hàng
 • Rô-bốt Công nghiệp 
 • Dây chuyền đóng gói
 • Công cụ máy
 • Dây chuyền sản xuất và lắp ráp
 • In 3D
 • Công nghệ phòng sạch
 • Phòng chống cháy nổ
 • Electronic component production
 • Công nghiệp hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống xếp dỡ và xử lý
 • Sản suất tự động hóa

 

Phạm vi sản phẩm của chúng tôi

 

 • Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn
 • Truyền động tuyến tính với trục quay chính
 • Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng
 
 • Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính
 • Truyền động tuyến tính không có điều hướng

 

Bài viết sản phẩm – post riêng và link về bài introduction .

 1. SẢN PHẨM
 1. Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn - Linear Axes With Toothed Belt Drive

 

 

Thích hợp cho các nhiệm vụ xử lý và định vị tốc độ cao liên quan đến tải trọng từ nhẹ đến nặng mà chu trình lặp lại cần có độ chính xác cao và thời gian ngắn. Truyền động hoạt động thông qua một đai răng được gia cố bằng thép. Cùng với các phụ kiện tiêu chuẩn, các trục tuyến tính có thể dễ dàng kết hợp để tạo ra hệ thống nhiều trục.
 

ALLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

CLLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZPVI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELFZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELHZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELSD

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELFZex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZG

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZ-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZU-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZU

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZD-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZ-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZD-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QLZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZPVI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZPVIE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZS-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZS

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZ-HP

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

WGVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

WKVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

 

 

 1. Truyền động tuyến tính với trục quay chính - Linear Axes With Spindle Drive

 

 

Giúp tạo ra lực nạp cao và đặc biệt thích hợp ở những nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về định vị và chu kỳ lặp lại cần độ chính xác. Khách hàng có thể chọn giữa trục vít hình thang và trục vít bi.

DLT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

CLLT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

CLLK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

ELT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

ELK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLT-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLK-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DST

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DSK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DST-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DSK-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QST

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSTE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSKE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

WGT/K/WKT/K

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GDGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GDGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHTX

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHKX

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHTex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGTH

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGKH

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

 

 

 

 

 1. Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng - Linear Axes With Rack And Pinion Drive

 

 

Truyền động có độ chắc chắn cao ngay cả khi tải nặng. Công nghệ trục răng và truyền động bánh răng mang lại khả năng chịu tải cao và tuổi thọ lâu dài.

 

ALLZQ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

DLZA

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

ELZQ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

SLTZA

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

ELZA

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

ELDZA

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

DSZA

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH RACK AND PINION DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục răng và bộ truyền động bánh răng

 

 1. Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính - Linear Axes With Linear Motor Drive

 

 

Thích hợp cho các ứng dụng có gia tốc và tốc độ cao, yêu cầu độ chính xác cao với tải trọng nhẹ. Trong trục động cơ tuyến tính, toa xe được đẩy thẳng bằng động cơ điện phẳng. Do đó các loại truyền động với động cơ tuyến tính này có yêu cầu về không gian nhỏ hơn, đồng thời mang lại một số lợi thế so với các loại khác.

 

ALLM

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH LINEAR MOTOR DRIVE

Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính

DLM

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH LINEAR MOTOR DRIVE

Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính

DLVM

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH LINEAR MOTOR DRIVE

Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính

DSM

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH LINEAR MOTOR DRIVE

Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính

DSM-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH LINEAR MOTOR DRIVE

Truyền động tuyến tính với động cơ tuyến tính

 

 1. Truyền động tuyến tính không có điều hướng- Linear Axes Without Drive

 

 

Ngay cả không có hệ thống điều hướng phức tạp, Bahr Modultechnik vẫn có thể mang đến cho khách hàng giá trị gia tăng đáng kể trong việc cung cấp các thiết bị truyền động tuyến tính chất lượng cao.

 

ALLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

DLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

E

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ER

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ELR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ELRZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

LLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

SLTR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

UL

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

DSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

LSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSRZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng