IRD Mechanalysis Vietnam, Cảm biến đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam, Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam, Đại lý IRD Mechanalysis Vietnam

 

No Code Name   Brand
1  IRD521 Industrial Vibration Sensor Cảm biến đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
2 IRD306DI Large Machinery Vibration Meter Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
3 IRD306DP Digital Vibration Meter Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
4 IRD306 Analog Vibraon Meter Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
5 IRD811D  Digital Vibration Meter  Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
6 IRD811 Vibration cum Spike Energy(TM) Detector  Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
7 IRD7100 Machinery Protection Transmitter- (Vibration) Bộ điều khiển IRD Mechanalysis Vietnam
8 IRD8800 Machinery Protection Monitor & TSI  Thiết bị giám sát IRD Mechanalysis Vietnam
9 IRD7400 Machinery Transmitter Bộ khuếch đại cảm biến rung IRD Mechanalysis Vietnam
10 IRD591 Accelerometer Gia tốc kế IRD Mechanalysis Vietnam
11 IRD544M Vibration Measurements Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
12 IRD531 Accelerometer Gia tốc kế IRD Mechanalysis Vietnam
13 IRD544 Vibration Measurement  Máy đo độ rung IRD Mechanalysis Vietnam
14 IRD546DP Sensor Cảm biến IRD Mechanalysis Vietnam