2SA7553-0CE20-4BB4-Z, 2SA7553-0CE20-4BB4-Z Sipos, Đại lý Sipos tại Việt Nam

Sipos
 Vietnam
Model : 2SA7553-0CE20-4BB4-Z
 Electric Rotary Actuators