MOXA Vietnam, MGate MB3480, Modbus TCP to Serial Communication Gateway MGate MB3480, Đại lý chính hãng MOXA Vietnam

 

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Code: MGate MB3480
4 Port RS-232/422/485 Modbus TCP to Serial Communication Gateway