MACFAB Vietnam, 75 multi baler, 75 multi baler 2 chambers with single phase 220 volt, Đại lý chính hãng MACFAB Vietnam

MACFAB Vietnam Model: 75 multi baler
 2 chambers with single phase 220 volt