Apex dynamic Vietnam, ATB280H -002-S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B, ATB280H(LF)-002-S2/HA-LP22K2BK, Đại lý chính hãng Apex dynamic Vietnam

 

100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: ATB280H - 002 - S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B
**(LF) mean low friction type **
Drawing No. ATB280H1
Gear Box
(ATB280H(LF)-002-S2/HA-LP22K2BK)