BRONKHORST Vietnam, Thiết bị đo lưu lượng nước Bronkhorst, Bộ điều khiển lưu lượng nước và gas Bronkhorst, Đại lý chính hãng Bronkhorst Vietnam

 

mini CORI-FLOW Mass Flow Meters

M12

Bronkhorst Vietnam

M13

Bronkhorst Vietnam

M14

Bronkhorst Vietnam

mini CORI-FLOW Mass Flow Controllers

M12V1NI

Bronkhorst Vietnam

M13V1NI

Bronkhorst Vietnam

M14V1NI

Bronkhorst Vietnam