MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559, Đại lý chính hãng Euchner Vietnam

Euchner Vietnam Code: 161559
 Description: MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559
 Locking module with handle module