BRONKHORST Vietnam, Thiết bị đo lưu lượng khí gas Bronkhorst, Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng Bronkhorst,  Đại lý hãng BRONKHORST Vietnam

 

Code  English Name Vietnamese Name
D6360A-1-F-F-B-CC-S-V-99-D-S-DF MASS-STREAM Đồng hồ đo lưu lượng
D-6373/BJ-1/2 MFC-1-F-F-B-CC-S-V-99-D-S-DF MASS-STREAM Đồng hồ đo lưu lượng
F-203AI-1M0-AGD-44-V Mass Flow Controller Bộ điều khiển khối lượng dòng chảy
DFM-50C IMPELLER FLOW METER Đồng hồ đo lưu lượng
F-203AV-1M0-MGD-55-V  Mass Flow Controller  Bộ điều khiển khối lượng dòng chảy
EL-FLOW SELECT F-203AV  Mass Flow Controller  Bộ điều khiển khối lượng dòng chảy
F-201CV-20K-AGD-33-Z
SN: M17216758A
 Mass Flow Controller Bộ điều khiển khối lượng dòng chảy
D-6280-HGB-DD-AV-99-0-S-A Mass Flow Meters and Controller Bộ điều khiển khối lượng dòng chảy