Pfannenberg Vietnam, 231 0680 0000, 231 1110 0000, 116 6710 2055, 13048098325, Đại lý chính hãng Pfannenberg Vietnam

 

100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:231 0680 0000
Description: DS 5, 24Vdc
(Horn DS5 23106800000 Pfannenberg Model DS 5)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:231 1110 0000
Description: DS 10, 230Vac
(HORN DS 10 23111100000 PFANNENBERG)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:116 6710 2055                               
4G Filterfan, PF67.000, IP54, 230Vac, RAL 7035
(Ventilation Fan of ET panel -Pfannenberg, P/N: 11667102055)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13048098325
300W, DTS 8021E 230/60 CSC 7035 ; Cooling Unit
(Công suất 300w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13048098336
500W, DTS 8031E 230/60 CSC 7035 CM ; Cooling Unit
(Công suất 500w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13088298066
1000W, DTS 8241E 230/60 CSC 7035 CM ; Cooling Unit
(Công suất 1000w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)