Roscid Tecnologies Vietnam, Máy đo và điều khiển Oxy, Đại lý chính hãng Roscid Tecnologies Vietnam

 

OxyP Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-T Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P1 Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P2  Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P3 Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy