138 8681 2055, Cooling System DTS-6801, Đại lý chính hãng Pfannenberg Vietnam

100% Germany Origin

Pfannenberg Vietnam

Part Nr.138 8681 2055 Cooling System
DTS-6801, SC, 400Vac, 3P, RAL 7035