Jiangsu Shuangdeng  Vietnam, GFM-2000, Bình ác quy vỏ chống cháy GFM-2000, đại lý Jiangsu Shuangdeng  Vietnam

 

100% China Origin

Jiangsu Shuangdeng  Vietnam

GFM-2000
2V 2000 Ah(C10) Bình ắc quy ; Note: Vỏ chống cháy

100% China Origin

Jiangsu Shuangdeng  Vietnam

GFM-2000
2V 2000 Ah(C10) Bình ắc quy ; Note: Vỏ không chống cháy