VFX48-074-54 DEB, Bộ điều khiển VFX48-074-54 DEB, Đại lý chính hãng EMOTRON Vietnam

100% Sweden Origin EMOTRON Vietnam Model VFX48-074-54 DEB
 Emotron AC Drive INVERTER VFX 2.0 ; 230-480VAC
 (Replaced for VFX40-073-20CED)