PM500FE-17-590-D-024-JD, Control Card HB-510N, Đại lý chính hãng ITOH DENKI Vietnam

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: PM500FE-17-590-D-024-JD
- c/w Control Card HB-510N