MOOG Vietnam, G761-3033B, Bộ chia dầu thuỷ lực G761-3033B, Đại lý chính hãng MOOG Vietnam

 

100% Germany/Philippines Origin

MOOG Vietnam

Successor Model: G761-3039B
(G761-3033B is obsolete)
Servo valve / Servoventil S63JOGA4VPL