Gimax Vietnam, Bóng dèn Gimax Vietnam, Gimax Việt Nam, Đại lý chính hãng Gimax Vietnam

 

  INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Italy series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Italy series Gimax Việt Nam
ITH500222AUS Halogen beacon 230V 500W complete with lamp, on telescopic STAND TE 180 Hmax 1,80mt series Đèn hiệu halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn, trên dòng STAND TE kính thiên văn 180 Hmax 1,80mt. Gimax Việt Nam
ITH8004824US Group of nr. 4 HALOGEN LIGHTS 48V 2x100W complete with lamps, on telescopic STAND TE series 180 maximum height mt. 1,80, Total power 800W Nhóm của nr. 4 QUYỀN HALOGEN 48V 2x100W hoàn chỉnh với đèn, trên dòng STAND TE kính thiên văn 180 chiều cao tối đa mt. 1,80, Tổng công suất 800W Gimax Việt Nam
ITH5002200 Halogen headlight 230V 500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH500222AS Halogen headlight 230V 500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2004800 Halogen headlight 48V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2004823S Halogen headlight 48V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2002400 Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2002421S Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn  Gimax Việt Nam
ITH500222AGKS Halogen beacon 230V 500W complete with lamp, on tubular steel STAND and metal protection GRILL Đèn hiệu halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn, trên STAND thép hình ống và bảo vệ kim loại GRILL Gimax Việt Nam
ITH2002421YS Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps in shockproof CAGE in electro-galvanized steel to protect the headlight Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn CAGE chống sốc bằng thép mạ kẽm để bảo vệ đèn pha Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Power series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Power series Gimax Việt Nam
PWH15002200 Halogen headlight 230V 1500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH150022AS Halogen headlight 230V 1500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH10002200 Halogen headlight 230V 1000W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH1000222AS Halogen headlight 230V 1000W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Tunnel series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Tunnel series Gimax Việt Nam
TNH200480020 Halogen spotlight 48V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200482320S Halogen spotlight 48V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH4002400 Halogen spotlight 24V 4X100W with wide beam complete with lamps Đèn định vị halogen 24V 4X100W với chùm sáng rộng hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH3002400 Halogen spotlight 24V 3X100W with wide beam complete with lamps Đèn định vị halogen 24V 3X100W với chùm sáng rộng hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200240020 Halogen spotlight 24V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen H 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200242120S Halogen spotlight 24V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen H 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL FLUORESCENT LIGHTS_Flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF722200 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF724800 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF722400 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF362200 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF364800 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF362400 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL FLUORESCENT LIGHTS_TAU series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_TAU series Gimax Việt Nam
TAF36222AMPSX Mobile lamp 230V 36W FLAT With 1 SCHUKO socket 230V 16A 2P + T Đèn di động 230V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm SCHUKO 230V 16A 2P + T
Gimax Việt Nam
TAF36222AMPS Mobile lamp 230V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 230V 16A 2P + T Đèn di động 230V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm CEE P17 230V 16A 2P + T
Gimax Việt Nam
TAF364823MPS  Mobile lamp 48V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 48V 16A 2P Đèn di động 48V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm CEE P17 48V 16A 2P
Gimax Việt Nam
TAF362421MPS Mobile lamp 24V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 24V 16A 2P Đèn di động 24V 36W FLAT
Với 1 ổ cắm CEE P17 24V 16A 2P
Gimax Việt Nam
  MOBILE LAMPS FOR SHIPBUILDING USE_LUX 300 series ĐÈN DI ĐỘNG CHO SỬ DỤNG ĐÓNG TÀU_LUX 300 series Gimax Việt Nam
LX3E200222AS 230V mobile lamppost with E27 lamp holder without bulb Cột đèn di động 230V
có đèn ổ cắm E27 không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
LX3F6422AS Mobile lamppost 230V 2x32W Cột đèn di động 230V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F644823S Mobile lamppost 48V 2x32W Cột đèn di động 48V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F6448RC Mobile lamppost 48V 2x32W With terminal with perforation of insulation for 2x25mm2 flat cable Cột đèn di động 48V 2x32W
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện
cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
LX3F642421S Mobile lamppost 24V 2x32W Cột đèn di động 24V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F5222AS Mobile lamppost 230V 2x26W Cột đèn di động 230V 2x26W Gimax Việt Nam
LX3F524823S Mobile lamppost 48V 2x26W Cột đèn di động 48V 2x26W Gimax Việt Nam
LX3F5248RC Mobile lamppost 48V 2x26W With terminal with perforation of insulation for 2x25mm2 flat cable Cột đèn di động 48V 2x26W
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện
cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
LX3F522421S Mobile lamppost 24V 2x26W Cột đèn di động 24V 2x26W Gimax Việt Nam
  MOBILE LAMPS FOR SHIPBUILDING USE_200 series ĐÈN DI ĐỘNG CHO SỬ DỤNG ĐÓNG TÀU_200 series Gimax Việt Nam
2000B Protection cage for distribution catenaries, suitable for E27 socket Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối, thích hợp cho ổ cắm E27 Gimax Việt Nam
2001B Protection cage for distribution catenaries. Complete with E27 socket lamp holder Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối. Hoàn thành với giá đỡ ổ cắm E27  Gimax Việt Nam
2001B10000CRC6 Protection cage for distribution catenaries, suitable for bulbs with E27 max 48V connection Complete with lamp holder (bulb not supplied) Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối, thích hợp cho bóng đèn có kết nối tối đa E27 48V Hoàn thành với giá đỡ đèn (không được cung cấp bóng đèn) Gimax Việt Nam
  FLUORESCENT LAMPS FOR CATENARIES_FINCA series đèn huỳnh quang dây xích nối Gimax Việt Nam
FIE60222AS  230V portable lantern with E27 socket (without lamp) Đèn lồng cầm tay 230V có ổ cắm E27 (không có đèn) Gimax Việt Nam
FIE60222APS  230V portable lantern with E27 socket (without lamp), through-chain execution Đèn lồng cầm tay 230V có ổ cắm E27 (không có đèn),
thực hiện xuyên chuỗi
Gimax Việt Nam
FIE232200E   230V portable lantern with E27 lamp holder complete with 23W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay 230V với giá đỡ đèn E27 hoàn chỉnh với đèn huỳnh quang 23W Gimax Việt Nam
FIF324823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 32W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 32W Gimax Việt Nam
FIF322421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 32W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 32W Gimax Việt Nam
FIF264823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 26W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 26W Gimax Việt Nam
FIF262421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 26W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 26W Gimax Việt Nam
FIF184823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 18W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 18W Gimax Việt Nam
FIF182421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 18W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 18W Gimax Việt Nam
FIF3248RC Portable lantern 48V with lamp 32W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng cầm tay 48V với đèn 32W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF3224RC Portable lantern 24V with lamp 32W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng di động 24V với đèn 32W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF2648RC Portable lantern 48V with lamp 26W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng cầm tay 48V với đèn 26W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF2624RC Portable 48V bollard with 18W DULUX T / E lamp With insulation piercing terminal for 2x6mm2 flat cable  Bollard di động 48V với đèn DULUX T / E 18W
Với đầu nối xuyên cách điện cho cáp phẳng 2x6mm2
Gimax Việt Nam
FIF1848RC6  Portable 48V bollard with 18W DULUX T / E lamp With insulation piercing terminal for 2x6mm2 flat cable  Bollard di động 48V với đèn DULUX T / E 18W
Với đầu nối xuyên cách điện cho cáp phẳng 2x6mm2
Gimax Việt Nam
FIF1824RC Portable lantern 24V with lamp 18W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng di động 24V với đèn 18W DULUX T / E
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam