MOXA Vietnam, MGate 5105-MB-EIP, Bộ chuyển đổi 1-port Modbus MGate 5105-MB-EIP, Đại lý chính hãng MOXA Vietnam

 

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: MGate 5105-MB-EIP
1-port Modbus RTU to EtherNet/IP gateway, 0 to 60°C operating temperature