RHM0310MD531P102, Cảm biến vị trí RHM0310MD531P102, Đại lý chính hãng MTS Sensor Vietnam

 

100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Ordering code: RHM0310MD531P102
 Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Part No: 201542-2
 The standard ring magnet