Bronkhorst Vietnam, F-201CB, F-201AB,F-202BB, Bộ điều khiển lưu lượng lớn cho khí Bronkhorst, Đại lý chính hãng Bronkhorst Vietnam

 

Mass Flow Controllers F-201CB Bronkhorst Vietnam
F-201AB Bronkhorst Vietnam
F-202BB Bronkhorst Vietnam