CTG audio Vietnam, CTG audio - Đại lý CTG audio Vietnam

NO CODE ENGLISH NAME VIETNAMESE NAME
1 CM-01  Ceiling Microphones  Micro âm trần
2 CM-02 Ceiling Microphones  Micro âm trần
3 TM-01 Table Microphones Micro để bàn 
4 TM-01c  Table Microphones Micro để bàn 
5 TM-02 Implant Microphone:  
6 FS4000x FS4000x Room Audio System Hệ thông âm thanh dành cho phòng kín
7 MT700 Stingray DSP Mixer Bộ trộn DSP tự động
8 FS-200 Control Console Bảng điều khiển
9   Symetrix Radius AEC Mixer Bộ trộn AEC tự động
10 FAP 40T Atlas Sound FAP 40T Speaker Loa
11 PA601  Atlas Sound PA601 Amplifier Bộ khuếch đại âm thanh