37

Panel view plus 600 2711P-T6C20D

Model: 2711P-T6C20D, ser. C

38

Power redundant 

1756-PA75R/A

39

PRESSURE TRANSMITTER

MODEL: 3051TG5A2B21AM5Q4

40

Rơle bảo vệ động cơ
(BV Động cơ - P126)

P126 N Line CT Primary 1000 A Line CT Sec 1 A/5A E/Gnd CT Primary 1000 A E/Gnd CT Sec 1 A/5A Line VT Primary 110.00 kV Line VT Sec 110.0 V E/Gnd VT Primary 110.00 kV E/Gnd VT Sec 110.0 V Chức năng: 50/51; 67N; 32N; 46; 49; 37; 59N; 79; CB Fail

41

Rơle bảo vệ động cơ
(có bảo vệ quá nhiệt cuộn dây - P225)

Line CT Primary 1 - 3000 A Line CT Sec 1 - 5 A E/Gnd CT Primary 1 - 3000 A E/Gnd CT Sec 1 - 5 A Line VT Primary 1-20000 V Line VT Sec 65 - 130 V

42

Rơle bảo vệ quá dòng
(P127 - Areva)

Line CT Primary 1000 A Line CT Sec 1 A E/Gnd CTPrimary 1000 A E/Gnd CT Sec 1 A Line VT Primary 110.00 kV Line VT Sec 110.0 V E/Gnd VT Primary 110.00 kV E/Gnd VT Sec 110.0 V

43

Signal transmitter

Signal Transmitter Model: M2VS-AA-P/N Input: 4-20mA Output: 4-20mA

44

TEMPERATURE TRANSMITTER

MODEL: X40-104

45

TEMPERATURE TRANSMITTER

MODEL: AS5140PD45Z1C2N

46

TEMPERATURE TRANSMITTER

MODEL: S9785PA300T500Z36

47

Valve positioner

VALVE POSITIONER Model: MEX-F-11111-F

48

Air cylinder

XYLANH KHÍ AIR CYLINDER WITH POSITIONER Code: 502-35528RE (63X125)

49

Board điều khiển vane Rotork

Module 6 Electronics (Van Rotork-ABB) -Type: IQ20-F14-B4 Năm sx: 2007 / Board 6A

50

Board nguồn Densei-Lambda

Model: PWB-794G

51

Board nguồn TDK-Lambda

Model: PWB-794H

52

Bộ điều khiển damper chính -phụ  

XYLANH KHÍ AIR CYLINDER WITH POSITIONER Code: 502-34618AE-R (63X125)

53

Bộ hồi tiếp tín hiệu đóng mở van kiểm soát

Model: VOS2T-32R0; Input: -22,5 - 22,50; Output 4-20mA DC

54

Cảm biến phát hiện lửa đuốc mồi 

Tài liệu: 07477-35300-0612

55

Cảm biến phân tích độ dẫn điện NH3

Model: CI1035V2, Type: Valve type conductiviti cell(Sensor), Range: 0~2000uS/cm

56

Conductivity Analyzer (Electric conductivity)

Model: SC5800R