electronic-discriminator-90-8600.png

• Bộ phân biệt tín hiệu A / B 
• Đầu vào Push-Pull (HTL) cách ly quang 
• Đầu ra Push-pull (HTL) 
• Mức tiêu thụ thấp 70mA (không tải) 
• Cấp điện 10..24v 
• Lớp bảo vệ IP 20 
• Lắp ráp nhanh trên một Đoạn đường ray ồn ào